DET MENER VI


Få Kammeradvokaten med på teamet

INTRODUKTION

For at ruste offentlige organisationer til at kunne leve op til persondataforordningens juridiske aspekter har accenture indgået et partnerskab med kammeradvokaten. Partnerskabet kombinerer førende juridisk rådgivning målrettet den offentlige sektor med velafprøvede accenture metoder og værktøjer indenfor persondataforordningen.

Når Accenture rådgiver og sikrer efterlevelse af Persondataforordningen i offentlige organisationer er det med Kammeradvokaten som garant for de juridiske aspekter. Kammeradvokatens brede erfaring med juridisk rådgivning i den offentlige sektor og ekspertviden om persondataforordningen sikrer, at den juridiske vurdering af Persondataforordningens konsekvenser tager udgangspunkt i organisationens faktiske forhold. Resultatet er en korrekt fortolkning og implementering af Persondataforordningen.

Dermed kan Accenture tilbyde en samlet løsning, der både dækker de organisatoriske, tekniske og lovgivningsmæssige områder af Persondataforordningen.

LÆS VORES ANDRE ARTIKLER OM PERSONDATAFORANDRINGEN I OFFENTLIG SECTOR

GARANT FOR PRÆCIS IMPLEMENTERING

Samarbejdet med Kammeradvokaten er vigtigt fordi Persondataforordningens bestemmelser medfører større sanktionsmuligheder af brud på reglerne. Blandt andet udvides borgernes mulighed for at anlægge sag i tilfælde af brud på IT-sikkerheden, og borgerne får nye rettigheder i forhold til samtykke, indsigt i egne data og muligheder for at få slettet data.

Et andet aspekt er, at Kammeradvokatens indsigt i Persondataforordningen juridiske omfang er med til at sikre, at forordningen hverken bliver under- eller overimplementeret.

Accenture har allerede hjulpet de første internationale kunder i andre EU-lande med at implementere persondataforordningen, og i kraft af samarbejdet med Kammeradvokaten kan vi tilbyde det optimale team til de kommende opgaver i offentlige organisationer i Danmark.

Kombinationen af Accentures specialister og Kammeradvokatens juridiske indsigt i den offentlige sektor er det bedste springbræt til en succesfuld implementering af Persondataforordningen. Sammen kan vi tilbyde:

  • Compliance med persondataforordningen

  • Større forståelse for organisationens processer og systemer, der behandler persondata

  • Godt udgangspunkt for yderligere procesoptimeringer og eventuelle systemtilretninger

  • Forberedelse af organisationen på at arbejde med privacy by design i definering af nye processer og implementering af nye systemer

  • Drøftelser om hvordan forordningens udvidede muligheder for cloud computing kan være interessant

Gennem partnerskabet med Kammeradvokaten kombinerer vi førende juridisk rådgivning målrettet den offentlige sektor med velafprøvede metoder og værktøjer målrettet Persondataforordningen fra et af verdens største konsulenthuse.
Christian Max Hansen
Managing Director, Offentlig Sektor og Sundhed

FAKTA

Kammeradvokaten er Statens primære advokatfirma og med godt 450 medarbejdere et af Danmarks største advokatfirmaer. Virksomheden har en aftale med staten om levering af juridisk bistand inden for alle retsområder.