DET MENER VI


Digital Transformation Af Den Offentlige Sektor


INTRODUKTION

Siden omkring årtusindskiftet har Danmark opbygget et af de mest gennem-digitaliserede samfund i verden. Den offentlige sektor har spillet en meget væsentlig rolle i processen gennem fastlæggelsen og realiseringen af fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier, hvoraf den foreløbigt sidste og femte i rækken så dagens lys i 2016.

De fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har indeholdt en række initiativer til modernisering og effektivisering af den offentlige sektor gennem diverse digitaliseringsinitiativer. Gennem årene er der således blevet opbygget en moderne fællesoffentlig IT-infrastruktur med eksempelvis NemID, NemLogin, Borger.dk, Digital Post og Grunddataprogrammet. Initiativerne har gjort det muligt at digitalisere arbejdsopgaverne i offentlig sektor samt hovedparten af kommunikationen mellem offentlig sektor og borgere/virksomheder. En række større offentlige digitaliseringsinitiativer indenfor bl.a. sundhedsområdet, Kommuner (herunder KOMBIT) og skatteområdet, har gennem de senere år udnyttet den fællesoffentlige IT infrastruktur i diverse digitaliseringsprojekter.

PRES PÅ OFFENTLIG SEKTOR RETTER FOKUS MOD DIGITAL TRANSFORMATION

Presset på den enkelte offentlige organisation hvad enten den ligger i staten, regioner eller kommuner, er betydeligt. Produktiviteten og effektiviteten skal fortsat øges. Og borgerne og virksomhederne forventer løbende forbedringer af service- og kvalitetsniveau. Løsningen på denne udfordring kalder på nytænkning, innovation og fremfor alt en digital transformationsproces, hvor digitalisering indtænkes mere massivt i alle led af organisationers opgaveløsning og interaktion med borgere og virksomheder.

Hovedfokus i digitaliseringen af offentlig sektor gennem de seneste 20 år har været effektivisering og automatisering af sagsgange, dokumentation, styring og effektiv kommunikation. Den del vil fortsat fremadrettet være i fokus. Udover dette vil fremtidens digitaliseringsbølge indenfor offentlig sektor have fokus på opbygningen af en datadreven offentlig forvaltning med fokus på mulighederne for ny, bedre og lettere anvendelse af data, sammenhængende digitale ”brugerrejser”/-oplevelser, brugervenlighed og Mobility og informationssikkerhed.

SÅ HVAD ER NÆSTE SKRIDT I DEN DIGITALE TRANSFORMATION

Fremadrettet vil vi se række spændende udviklingstendenser forstærket indenfor digital forvaltning. Automatisering og effektivisering af sagsgange vil blive forstærket yderligere gennem brug af robotteknologi. Cloud Computing vil gøre det muligt at reducere IT-systemomkostningerne, og samtidig reducere afhængigheden af kritiske kompetencer. Anvendelse af avancerede data-Analytics værktøjer og kunstig intelligens og maskinlæring vil øge indsigten i data og fakta betydeligt, og gøre det muligt at målrette og styre initiativer mod udvalgte borgergrupper, så effekten bliver langt større.

Den øgede afhængighed af data vil øge kravene til at forbedre informationssikkerheden hos alle organisationer der håndterer persondata – herunder i høj grad også offentlig sektor. Et krav der bliver forstærket af EU’s nye dataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018 og det faktum, at en lang række offentlige organisationer ved en række lejligheder, har vist sig at have betydelige mangler i informationssikkerheden. Blockchain-teknologien er ny og rummer en række muligheder for at skabe nærmest revolutionære forbedringer i datasikkerheden. Endelig vil såkaldt Design Thinking og Service Design gøre det muligt at forbedre borgernes service og kvalitetsoplevelser, når de er i dialog med den offentlige sektor. Service design er nu en naturlig del af større digitale projekter, og dette vil, bl.a. kombineret med de nye agile udviklingsmetoder sikre, at interaktion med det offentlige fremadrettet kan blive lettere og mere smidig.

Den digitale transformation sætter også fokus på hele det offentlige ledelsessystem. Hvilken styringsmodel skal man have i en digital kontekst, hvordan fastlægges og optimeres ressourceanvendelsen, hvilken organisering udnytter bedst fordele ved den digitale transformation. Den øgede grad af procesautomatisering og indførelsen af bl.a. robot teknologi på administrative processer giver nu mulighed for at flytte ressourcer fra kolde til varme hænder. Dvs. man kan i højere grad anvende penge og øvrige ressourcer direkte på de områder der skaber værdi for den enkelte borger eller virksomhed. Dette vil kræve, at offentlige ledere er klar til ledelsesmæssigt at styre og udføre transformationsopgaven.

ACCENTURE ER EKSPERTER I DIGITAL TRANSFORMATION

Accenture er blandt de største rådgivningsvirksomheder i verden indenfor digitale løsninger. Digitalisering handler for os om tæt dialog med vores kunder og samarbejdspartnere omkring identifikation af potentiale for forandring og forbedring, om at forstå behov og krav, og om at finde innovative løsninger der ofte er forankret i anvendelse af ny teknologi. Accenture kan rådgive hele vejen fra forretnings- og it-målsætninger og strategi til design, planlægning, udvikling, styring og implementering af digitale løsninger. Accentures styrke ligger i, at vi kan binde IT, organisation og processer ordentligt sammen, så it-arkitektur, systemlandskab og datamodel understøtter forretning og processer hensigtsmæssigt. Vi er også eksperter i at bygge bro mellem en organisations nuværende systemer og fremtidige forretningsløsninger.

Accenture har gennem vores afdeling Fjord betydelig erfaring med service design, både i Danmark og internationalt, og vi leverer i dag adskillige projekter med udgangspunkt i brugeroplevelser, kundelivscyklus, og design indefra og ud.