DET MENER VI


Robotics giver kontante besparelser

INTRODUKTION

Implementeringen af softwarerobotter i den offentlige sektor viser hurtige resultater. I løbet af få uger kan der konstateres kontante resultater på baggrund af en minimal investering. Der er således tale om en teknologi, der egner sig perfekt til implementering i det offentlige, som står overfor fortsat voksende krav til effektiviseringer og serviceforbedringer.

De hurtige gevinster betyder, at softwarerobotterne er et oplagt svar på de udfordringer mange offentlige organisationer står i. Teknologien er nem at arbejde med, hurtig at sætte op, og billig i etablering og drift. - Og når robotterne først kommer i gang og arbejder i flok, kan de overkomme store arbejdsmængder. Accentures erfaringer fra den private sektor viser, at der kan realiseres besparelser op til 80 procent – alt imens sagsbehandlingstiderne kan reduceres med op til 40 pct. Og i modsætning til almindelige it-softwareudviklingsprojekter er risikoen ved implementering af robotteknologi markant mindre. Et eksempel på enkeltstående robotegnede opgaver er leverandør- eller produktskifte i en organisation. Denne proces skal som regel afspejles i flere systemer, men med en robot kan man nøjes med at indtaste ændringerne én gang.

Læs vores andre artikler om robot teknologi og muligheder i den offentlige sektor

“Softwarerobotter er bredt anvendelige til effektiviseringer af administrative opgaver i det offentlige. Nogle af de områder, hvor vi ser størst potentiale, er inden for håndtering af økonomiprocesser, eksempelvis løn og regnskab, men også bruger- og borgerbetjening kan effektiviseres betydeligt med indførelse af softwarerobotter og virtuelle assistenter.“
Softwarerobotter er bredt anvendelige til effektiviseringer af administrative opgaver i det offentlige. Nogle af de områder, hvor vi ser størst potentiale, er inden for håndtering af økonomiprocesser, eksempelvis løn og regnskab, men også bruger- og borgerbetjening kan effektiviseres betydeligt med indførelse af softwarerobotter og virtuelle assistenter.
Christian Max Hansen

Managing Director, Offentlig Sektor og Sundhed

I DRIFT EFTER FÅ UGER

I modsætning til opbygning af de store offentlige IT-systemer, der ofte skal omfavne hele organisationer, løser softwarerobotterne nogle specifikke opgaver inden for et afgrænset felt. Én efter én automatiseres enkeltstående opgaver gennem relativt simple algoritmer, og når softwarerobotterne implementeres på organisationsniveau, er resultaterne ikke til at tage fejl af. De hurtigste implementeringer kan få robotterne op at køre allerede efter få uger i et testmiljø. Fuld implementering kan i bedste fald ske indenfor3 måneder.


AUTOMATISERING AF MANUELLE OPGAVER

Hos Accenture arbejder vi med tre overordnede teknologiske tilgange til robotics. Først og fremmest benytter vi softwarerobotter som middel til at automatisere administrative opgaver. Dette er typisk opgaver, der kan beskrives som en proces i et flowdiagram, eksempelvis indtastninger af data fra det ene IT-system til det andet. Robotics projekter på denne type administrative opgaver er i stor vækst, og Accenture har alene i Norden stået for flere end 25 af dem.

VIRTUELLE ASSISTENTER PÅ DANSK I LØBET AF 2017

Næste led er virtuelle assistenter. De udfører ikke blot en kendt opgave med fastlagt input og output. Igennem stemmegenkendelse og talesyntese kan den virtuelle assistent føre en samtale med en kunde, borger eller bruger. Eksempelvis i en IT-servicedesk, et borgerservicecenter eller et call center. I modsætning til en traditionel telefonsluse kan den virtuelle assistent besvare simple spørgsmål og forbinde til diverse databaser, cloudløsninger og IT-systemer alt efter samtalens karakter. Teknologien er i dag så langt fremme, at den virtuelle assistent kan forstå samtalens kontekst, svare på logisk konstruerede spørgsmål og for de bedste virtuelle assistenter forstå og reagere på ’samtalens stemning’. Det ventes, at dansk kommunikerende virtuelle assistenter vil være parat i slutningen af 2017.

Tredje led i robotics-kæden er i rivende udvikling. Det er de såkaldte kognitive computere. Robotterne har her kunstig intelligens, og de er i stand til at bearbejde og analysere langt større og mere komplekse datasæt end mennesker. Kognitive computere kan se mønstre og sammenhænge i store datasæt, og er i stand til at tage ved lære af sine tidligere gjorte erfaringer. Robotten bliver derfor efter en oplæringsperiode klogere med tiden.“Softwarerobotter er bredt anvendelige til effektiviseringer af administrative opgaver i det offentlige. Nogle af de områder, hvor vi ser størst potentiale, er inden for håndtering af økonomiprocesser, eksempelvis løn og regnskab, men også bruger- og borgerbetjening kan effektiviseres betydeligt med indførelse af softwarerobotter og virtuelle assistenter.“
"I 2023 vil 1/3 af højt specialiserede jobs (læger, advokater, ingeniører, undervisere mv.) være erstattet af robotter eller mindre specialiseret arbejdskraft assisteret af kunstig intelligens."
Gartner

FAKTA

MÅLBARE FORDELE VED ROBOTICS


  • Op til 80 pct. besparelser

  • Lave implementeringsomkostninger

  • Afkast på investering på ned til 3 måneder