DET MENER VI


ROBOTTERNE KOMMER

INTRODUKTION

Robotterne er på vej til at indtage det offentlige Danmark, men det er ikke de mekaniske robotter, som vi kender dem fra fabrikshaller eller science fiction-film. De nye robotter består af software, der designes til at løse helt specifikke opgaver på tværs af eksisterende IT-systemer. Det fører til store effektiviseringsgevinster, bedre service og øget arbejdsglæde.

Læs mere

Ny bølge af digitalisering i det offentlige

Robotics giver kontante besparelser

One-stop videnscenter for softwarerobotter

Tusinder af timer bruges hver dag på rutineopgaver foran skærmene i stat, regioner og kommuner. Der bliver registreret, dokumenteret, printet, tastet i databaser og flyttet data fra det ene system til det andet. Det er vigtige opgaver, og der er ofte lovkrav om, at de skal løses, men meget af det er trivielt arbejde, der lægger beslag på højtuddannet arbejdskraft. Her kommer softwarerobotterne til hjælp og medvirker til at der kan flyttes ressourcer fra administration til borgervendte serviceopgaver.

I løbet af de seneste år er udviklingen af såkaldt robotics-software gået stærkt, og det bliver implementeret i stor stil i både Danmark og internationalt. Robot-softwaren udmærker sig ved at være lynhurtigt at tilpasse til konkrete opgaver og ved at være så fleksibelt, at det kan arbejde i og på tværs af stort set alle eksisterende IT-systemer. Der er således ikke tale om, at man programmerer nye grænseflader eller funktioner ind i sine eksisterende IT-systemer men snarere om, at et stykke software sættes op til at håndtere systemerne på samme måde, som et menneske ville gøre.

ENORM KAPACITET OG STOR PRÆCISION

-Og dog. Softwarerobotter adskiller sig fra sine menneskelige kolleger ved at have en enorm kapacitet til at løse rutineopgaver - hurtigt. De kan arbejde døgnet rundt med stor præcision, og de efterlader eksakt dokumentation for alle led i arbejdet. Dertil kommer, at de er enkle at konfigurere og implementere. I mange tilfælde kan det gøres ved at benytte visuelle brugergrænseflader med procestegninger, og det kan dermed foregå helt uden programmering.

Perspektivet er stort for softwarerobotterne i det offentlige. I Accenture har vi i de seneste år stået for mange implementeringer i det private erhvervsliv, og det betyder, at det er kendt teknologi, som har bevist sit værd i virksomheder verden over. I dag benyttes softwarerobotter til et væld af opgaver lige fra løbende kontroller og rapporteringer i løn- og økonomiafdelinger og til virtuelle assistenter på hjemmesider og i supportsystemer.

STØRRE ARBEJDSGLÆDE OG BEDRE SERVICE

Et eksempel er offentlige organisationers IT-servicedesks. Her kan en stor del af opkaldene defineres som rutineopgaver, der kan løses af en robot. Det kan eksempelvis være at håndtere et glemt password for en bruger, hvor robotten i dialog med brugeren og det bagvedliggende system genererer et nyt password. Det sikres naturligvis, at alle sikkerhedsprocedurer overholdes, og at processerne dokumenteres undervejs.

De åbenlyse fordele i form af robotternes lynhurtige og præcise behandling af rutineopgaver følges af, at der frigives tid og ressourcer for medarbejdere. Det overskud kan bruges på en mere værdiskabende arbejdsdag med større arbejdsglæde eller ganske enkelt til at nå effektivitetsmål. For brugere og borgere vil robotternes indtog mærkes i form af bedre service og kortere ventetid.Revisorerne elsker softwarerobotterne. Der leveres eksakt dokumentation for alle de processer, der udføres, og tastefejl, forglemmelser og misforståelser eksisterer ikke i robotternes verden.

Revisorerne elsker softwarerobotterne. Der leveres eksakt dokumentation for alle de processer, der udføres, og tastefejl, forglemmelser og misforståelser eksisterer ikke i robotternes verden.

Christian Max Hansen

Managing Director, Offentlig Sektor og Sundhed

FAKTA

SOFTWAREROBOTTER EGNER SIG SPECIELT GODT TIL ARBEJDSGANGE DER:

  • Har høj volumen

  • Er regelbaserede

  • Har standardiserede input

  • Går på tværs af systemer

  • Er følsomme overfor menneskelige fejl

  • Kræver begrænset menneskelig interaktion