DET MENER VI


One-stop videnscenter for softwarerobotter

INTRODUKTION

Softwarerobotter er nemme at arbejde med. De er hurtige at implementere, og de målbare resultater ses efter blot få uger. Det fulde potentiale af robotteknologierne opnås dog først, når organiseringen, ledelsen og styringen af robotterne håndteres efter en logisk og dokumenteret styringsmodel. Her kommer Accenture ind i billedet som verdens førende rådgiver inden for ledelse, processer, it og Robotics - med andre ord: alle facetter af en digital organisationstransformation.

Accenture har som verdens mest erfarne og teknologiuafhængige rådgiver inden for Robotics både værktøjerne, metoderne og eksperterne, der kan sikre en effektiv implementering af robotteknologi de rette steder i organisationen. Vi har til dato gennemført flere end 25 implementeringer af softwarerobotter i større nordiske virksomheder og i hundredvis internationalt. Vi har opbygget et Robotics videnscenter, hvor erfaringerne er opsamlet, og det kommer vores kunder til gode i form af velafprøvede løsninger, metoder og best practices. Vi har på verdensplan flere end 3.000 medarbejdere, der udelukkende arbejder med procesoptimering og flere end 400, der specifikt arbejder med robotteknologier.

LÆS VORES ANDRE ARTIKLER OM ROBOT TEKNOLOGI OG MULIGHEDER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

FOKUS RETTES MOD DE OFFENTLIGE

I Danmark har vi indenfor robotics primært arbejdet med kunder i den private sektor, men vi har nu rettet fokus mod offentlige organisationer. Vores indsigt og samlede erfaringer viser nemlig, at potentialet i det offentlige er mindst lige så stort, og at fremgangsmåderne fra det private erhvervsliv umiddelbart kan overføres til det offentlige.

Vores fremgangsmåde starter med at identificere de processer i organisationen, der er egnede til robotics, og som kan levere en positiv businesscase. På det grundlag leverer vi en beregning af, hvor stort potentialet er i kroner og ører. Dernæst begynder selve arbejdet med at opsætte softwarerobotter på 1-2 processer i et testmiljø og gennemføre Proof of Concept. Denne fase tager omkring 6 til 10 uger, og det afspejler, at robotteknologi er nemt at arbejde med og meget simpelt i forhold til traditionel softwareudvikling. I testfasen kvalitetssikres, robotternes funktioner optimeres, og det sikres, at de forudsatte gevinster i business casen realiseres.

FRA TEST TIL IMPLEMENTERING

Næste led er en pilotfase, hvor der på afgrænsede områder køres på rigtige produktionsdata. Efter denne fase er robotterne klar til at blive installeret i en fuldt skaleret løsning. Denne del kan være kompleks i en større organisation og kræver en model for, hvordan man organiserer det i stor skala. Vores erfaring er, at organisationer, der selv står for implementering af robotics i samarbejde med en teknologileverandør undervurderer denne del af arbejdet. Robotter er virtuel arbejdskraft. Og på samme måde som det gælder for ”almindelig” menneskelig arbejdskraft, kræver de styring og ledelse. For at robotterne kan udvikle sig til stabile medarbejdere, der ikke blot giver kortsigtede gevinster, men også langt ud i fremtiden understøtter organisationens behov, viser Accentures erfaringer derfor, at organisationer skal bruge en del kræfter på styringen, opfølgningen og dokumentationen af, hvordan robotter skal arbejde.

Med rådgivning fra Accenture om robotics opnår du:

  • Hurtig implementering på mellem 6 uger og 3 måneder

  • Veldefineret Operating Model, der gør det muligt for organisationer at drifte, styre og vedligeholde en ”robotfabrik” med flere virtuelle robotmedarbejdere i samspil med den øvrige organisation

  • Ingen ændringer i eksisterende applikationslandskab

  • Ikke konkurrent til eksisterende IT-projekter (CRM, BPM mv.), men mindre agile projekter, der kører ovenpå eksisterende IT-portefølje 
Når man begynder at tale om robotter, er der en vis skepsis i det offentlige. Den offentlige sektor er sjældent first mover, når det kommer til at implementere ny teknologi. Vi oplever dog en stigende interesse, - ikke mindst fordi vi med softwarerobotter kan præsentere businesscases, der viser kontante besparelser i løbet af få uger, uden de sædvanlige faldgruber som traditionelle IT-implementeringer medfører.
Christian Max Hansen
Managing Director, Offentlig Sektor og Sundhed