Skip to main content Skip to Footer

Job ListingJunior HR Business partner with Czech

Job Location: Prague

Regional Description: Czech Republic

Job Number: 00691685

APPLY SAVE THIS JOB

- Job description

Toto bude Váš tým:
Tým HR Business Partnerů je součástí našeho interního HR týmu, který má na starosti péči o zaměstnance ve všech pražských divizích společnosti. Hlavní náplní naší práce je především poradenství a konzultace v pracovněprávních vztazích, řízení talentů, plánování nástupnictví, řízení pracovního výkonu, systému odměňování a různé HR projekty, jako například školení lídrů, motivace zaměstnanců, reporting a analýzy personálních ukazatelů.
Jsme stabilní, profesionální tým s velmi dobrými vztahy, na kterých si zakládáme, a jsme připraveni zastoupit kolegy v době jejich nepřítomnosti, navzájem si pomáhat a být v práci flexibilní.
 
Toto bude náplň Vaší práce:
 Vaší rolí bude zastřešení personální agendy a zajištění kvalitní a profesionální podpory v oblasti lidských zdrojů pro svěřené interní klienty. Budete úzce spolupracovat s liniovými manžery a v souladu s firemní strategií s nimi konzultovat spokojenost a stabilitu zaměstnanců, stanete se pro ně partnerem při řešení komplexních, standardních i nestandardních situací v rámci zaměstnaneckých vztahů.
 
V roli HR Business Partnera budete zodpovědný za:
  • Poradenství zaměstnancům a managementu společnosti v personálních záležitostech
  • Koordinaci procesů v oblastech rozvoje a hodnocení zaměstnanců, řízení výkonu, plánování nástupnictví a odměňování atd.
  • Spolupráci napříč HR oddělením (HR back office, Recruitment, Tréninkové oddělení) a stablizace interních procesů
  • Koučink kariérních poradců
  • Dodržování interních směrnic a předpisů společnosti
  • Ad hoc HR projekty  
  • Spolupráci se Senior HR Business Partnerem
Váš vklad do týmu:
             
              Od nového člena týmu očekáváme především velmi dobré komunikační a argumentační dovednosti, schopnost prezentovat před větší skupinou, organizovat si svou práci a čas i adekvátní jazykové vybavení – vynikající znalost češtiny a angličtiny slovem i písmem. Znalost zákoníku práce a zkušenost s HR procesy je pro nás stejně důležitá jako orientace na interní klienty, vstřícný přístup k zaměstnancům, schopnost jednání s vedoucími týmů i manažery a nastavení profesionální spolupráce s nimi.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.