Podle zjištění nového průzkumu společnosti Accenture, How consumer companies can innovate to grow, pandemie změnila způsob, jakým lidé žijí, pracují a stýkají se, což zrychluje poptávku po inovacích. Retail a společnosti zaměřené na cestovní ruch přecházejí od reakce na krizi k uplatnění inovativních produktů a služeb.

Z průzkumu vyplývá:

  • 95 % respondentů průzkumu uvedlo, že provedli alespoň jednu změnu svého životního stylu, kterou pokládají za trvalou
  • Podíl on-line nákupů produktů jako jsou potraviny, bytové dekorace, móda a luxusní zboží, se oproti situaci před vypuknutím pandemie navýšil o 343 %
  • Více než tři čtvrtiny (79 %) respondentů uvedlo, že by chtěli příležitostně pracovat z tzv. „třetího prostoru“ – z jiného místa, než je jejich domov nebo místo zaměstnání. Více než polovina by byla ochotná platit až 100 $ měsíčně z vlastní kapsy za možnost pracovat z kavárny, baru, hotelu nebo jiného místa.

Po roce covidových opatření 95 % respondentů průzkumu uvedlo, že provedli alespoň jednu změnu svého životního stylu, kterou pokládají za trvalou. Práce z domova, měnící se cestovní vzorce a rostoucí touha nakupovat lokálně v místě bydliště jsou zásadními oblastmi, které formují způsob, jak zásobovat spotřebitele, který se přizpůsobil současné pandemické situaci. Nový průzkum provedený v 19 zemích potvrzuje předchozí zjištění společnosti Accenture, že mnoho změn v chování spotřebitelů bude pravděpodobně dlouhodobých.

Je zřejmé, že vlivy pandemie budou ještě po určitou dobu patrné a je třeba, aby společnosti orientované na spotřebitele byly agilní, odolné a reagovaly na změny. Nutnost se rychle přizpůsobit znamenala i příležitost zažehnout ve firmách novou vlnu inovací. Společnosti zásadně přehodnocují způsoby svého podnikání, mnoho z nich využívá pokročilé analytické schopnosti k odhalování, reakci a cílení na měnící se trendy spotřeby.

Covid vedl v řadě společností ke zrychlené transformaci. Mnoho spotřebitelsky orientovaných společností například přehodnotilo svůj postoj ke cloudovému řešení – společnosti přechodem do cloudu řešily tak tlak na náklady a vybudování nové infrastruktury jim zároveň umožnilo rychleji inovovat a uspět v rychle se měnících podmínkách.

Vznik „třetího prostoru“

Pandemie si vynutila rychlý přechod na práci z domova, přičemž mnozí zaměstnanci došli k tomu, že chtějí flexibilitu v tom, jak a kde budou pracovat. Více než tři čtvrtiny (79 %) respondentů uvedly, že by chtěly příležitostně pracovat z tzv. „třetího prostoru“ – tedy z jiného místa, než je jejich domov nebo místo zaměstnání. Více než polovina by byla ochotná platit až 100 $ měsíčně z vlastní kapsy za možnost pracovat z kavárny, baru, hotelu nebo jiného místa. Sektorům, jakými jsou gastronomie, ubytovací služby či pronajímatelé specializovaných prostor, tak vzniká potenciální nová příležitost, jak zvýšit své příjmy.

Touha pracovat z „třetího prostoru“ je doprovázena také změnou postojů ke služebním cestám. Polovina (46 %) respondentů uvedla, že po pandemii neplánuje žádné služební cesty nebo hodlá snížit jejich četnost oproti dřívějšku až o polovinu. Jak dlouho toto odhodlání přetrvá se teprve uvidí, ale současný výhled naznačuje, že cestování se obnoví hlavně v rámci volného času, což tlačí obory navázané na cestovní ruch k přizpůsobení a účinnějšímu vyrovnávání ušlého zisku.

„Pandemie přinutila firmy, aby se staly více „kreativní a pragmatické“. Zejména firmy z oblasti cestovního ruchu a gastronomie, které během krize hledaly další zdroje příjmů,“ říká Martin Šrůma z Accenture v České republice. „Některé hotely začaly nabízet pokoje na krátkodobý pronájem nebo experimentovaly s nabídkou dočasných kancelářských prostor pro zákazníky hledající jiný prostor pro práci. Stejně tak se novým výzvám musely postavit i restaurace. Základem bylo udržet kontakt se zákazníky za pomoci online objednávky/dodávky a současně zabezpečit zdraví zaměstnanců. Restaurace začaly poskytovat nové typy služeb, jako donášku do auta, dárkové poukazy, degustační balíčky na doma nebo tříchodové polední menu, čímž např. vyrovnaly ztrátu z prodeje nápojů. Aby mohly firmy své inovace úspěšně rozšířit, musí se i do budoucna zaměřit na plně bezkontaktní interakci se zákazníky pomocí online nebo cloudu.“

Změny spotřebitelského chování zde zůstanou

Nezměnily se jen pracovní návyky a cestovní plány, jiné je i nákupní chování. Nejnovější výzkum potvrzuje dříve zveřejněná zjištění společnosti Accenture, že dramatický nárůst e-commerce bude pokračovat nebo se dokonce ještě zrychlí. Výrazný nárůst je patrný u spotřebitelů, kteří před pandemií využívali digitální kanály u méně než 25 % nákupů. Například v případě on-line nákupů produktů, jako jsou potraviny, bytové dekorace, móda a luxusní zboží došlo k 343% navýšení oproti dřívější situaci před globální pandemií.

„Přední retailové společnosti se rychle přizpůsobily prudkému nárůstu e-commerce a poskytují služby zákazníkům novými způsoby. Například za pomoci technologií jako je rozšířená realita, díky níž mohou zákazníkům vizualizovat místnost s nábytkem nebo oblečení a nahradit tak zážitek z fyzického nákupu. Jiní přeměnili uzavřené obchody na centra distribuce zboží, kde jsou objednávky zpracovány, zabaleny a odeslány zákazníkům – případně si je mohou zákazníci vyzvednout sami na místě. Aby byly firmy schopné růst i po skončení pandemie, budou muset uspokojit touhu spotřebitelů po rychlém doručen online objednávky a nadále cíleně investovat do svých lidí, dodavatelských řetězců, kamenných obchodů a digitálních kanálů,“ dodává Martin Šrůma.

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. Díky propojení zkušeností a specializovaných dovedností ve více než 40 průmyslových odvětvích nabízíme služby v oblastech poradenství & strategie, Interactive, Technology a Operations – a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Našich 537,000 zaměstnanců využívá možnosti nejnovějších technologií i lidské vynalézavosti v práci pro klienty ve více než 120 zemích. Díky síle změn vytváříme hodnoty a zvyšujeme úspěšnost našich klientů, lidí, akcionářů, partnerů i celé společnosti. Navštivte nás na www.accenture.com

Lukáš Vejnar
Accenture
+420 605 067 979
lukas.vejnar@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter