KARIÉRA


Corporate Citizenship

přehled

Závazky Accenture Corporate Citizenship jsou zakotveny v našich hlavních hodnotách, našem Etickém obchodním kodexu a neustále odráží činnost našich lidí.

Od firemní iniciativy, tzv. Skills to Succeed, až k životnímu prostředí. Accenture a naši lidé pracují na tom, abychom vytvořili udržitelné, měřitelné rozdíly pro komunity, ve kterých pracujeme a žijeme – to je důvod, proč se posledních osm let objevujeme na listu 100 Firem s nejlepšími zaměstnanci CR Magazine.

Skills to Succeed

Firemní iniciativa Accenture, Skills to Succeed, pomáhá řešit globální poptávku po dovednostech, které otevírají dveře budoucích zaměstnavatelů a ekonomických příležitostí.

Opírá se o dvě hlavní schopnosti Accenture: trénování talentu a uzavírání parnertství, díky kterým dosahujeme hmatatelných a meřitelných výsledků. Díky mobilizaci našich lidí, partnerů, klientů a dalších jsme schopni dosahovat meřitelných a udržitelných rozdílů v ekonomické životaschopnosti a odolnosti individuálů, rodin a komunit.

Na konci fiskálního roku 2010, společně s našimi strategickými partnery, chceme dosáhnout následujících cílů:

Poptávka po schopnostech 

Poptávka po schopnostech: Chceme poskytnout potřebné dovednosti a znalosti pro 3 miliony lidí k tomu, aby získali práci, či si založili vlastní podnik.

 Zaměstnanecké a podnikové výsledky

Zaměstnanecké a podnikové výsledky: Chceme zvýšit naše zaměření na úspěšný obchod od programů, které budují nové dovenosti, až po udržitelné pracovní pozice a obchody, a zlepšit naši kolektivní schopnost měřit a reportovat tyto výsledky.

 Spolupráce pro systematickou změnu

Spolupráce pro systematickou změnu: Chceme dohromady přivést organizace napříč jednotlivými sektory, abychom vytvořili dlouhotrvající řešení, která mají za cíl snížit globální nezaměstnanost.Od fiskálního roku 2011 společnost Accenture poskytla 1,2 milionu lidí pracovní místo a náležité obchodní dovednosti.

Naši lidé jsou hlavní hnací silou programu Skills to Succeed, a to je pro ně i nás enormní zdroj hrdosti. Sdílí spolu svůj čas, dovednosti a rady skrze dobrovolnictví a poskytování pro bono služeb pro takové činnosti, jako je vylepšování tzv.soft-skill uchazečů, vytváření nových technologických řešení pro trénování schopností, implementování nových technických platforem pro naše neziskové partnery – a poskytování dlouhotrvající mentoring pro naše obchodníky.

Životní prostředí

Podporování udržitelného ekonomického růstu je pro naší společnost a klienty jádrem strategie v oblasti životního prostředí.

Pro naši vizi je také stěžejní zlepšování způsobu, jakým svět pracuje a žije. Naše strategie v oblasti životního prostředí se zaměřuje na tři pilíře: efektivní fungování operací snižující emise a jejich dopad; umožňování klientům a dodavatelům udržitelnost; a zapojování našich lidí, lídrů, partnerů a dalších stakeholder do těchto aktivit. A to vše funguje: fiskální rok 2015 byl pro nás historicky nejvíce energeticky úsporným. Oproti roku 2007 jsme na osobu snížili karbonové emise o 47 %. Za osm let redukování emisí jsme snížili na zaměstnance průměrně z 4.04 na 2.14 metrické tuny CO2. Také jsme koupili více než 30 % udržitelných kwH v porovnání s rokem 2014.

Nechceme ale usnout na vavřínech. Proto jsme spustili test, který sleduje životní prostředí, sociální a vládní činnost s našimi dodavateli. A na konci fiskálního roku 2010 snížíme na jednoho zaměstnance karbonové emise o 50 % oproti roku 2007. Je to právě tento druh úsilí, který nás dovedl na seznam “Climate A List” časopisu CDP a indexu FTSE4Good Global Index, a udržel nás na Indexu Dow Jones Sustainability North America Index posledních 11 let.

Naši lidé po celém světě vyvíjejí inovativní řešení, která by byla ekologicky přijatelná a podpořila naše úsilí napříč různými oblastmi díky programům Smart Work , Travel Smart Challenges a ekologickým dobrvolnictvím. Také pomáháme našim klientům s jejich obchodní strategií a technickými řešeními – to vše s ohledem na životní prostředí. Accenture jako společnost podporuje organizaci the UN Secretary General’s Initiative, SE4All, která má za cíl poskytovat přístup k udržitelné energii pro 1.3 miliardu lidí, kteří jej stále nemají.

Přečtěte si více o Accenture a životním prostředí.

Přečtěte si, jak se Accenture věnuje změnám klimatu.

Snížení emisí na zaměstnance v porovnání s fiskálním rokem 2007

Cíl pro rok 2020: 50%

Komunity a obdarovávání

 

Lidé z Accenture jsou symbolem energie, entusiasmu a mají vášeň pro to, aby měnili životy druhých a komunit po celém světě k lepšímu.

Poslechněte si, co korporátní členství znamená pro naše zaměstnance.

Pomáháme našim lidem maximalizovat dopad jejich osobního úsilí tím, že poskytujeme vhodné způsoby jak jim poskytnout čas, služby či finanční výpomoc pro naše neziskové partnery. Ve fiskálním roce 2015 lidé z Accenture darovali více než 8.7 milionu amerických dolarů na charitu a přispěli více než 620,000 hodinami na aktivity běhěm pracovní doby, včetně pro bono projektů.

Jako příklad toho, jak si ceníme pomoci lidí z Accenture zlepšit život ostatních po celém světě jsme zavedli ceny pro dobrovolníky, tzv. Corporate Citizenship Volunteer Awards.

Reportování

Corporate citizenship je stěžejní vizí toho jak zlepšujeme způsob, jakým svět funguje a žije. Transparentnost a odpovědnost jsou prioritami pro Accenture a náš report z roku 2015 Corporate Citizenship Report, “Making a Measurable Difference,” detailně popisuje globální cíle firemní kultury, pokrok a příslušné aktivity v tomto horizontu.

Využíváme Global Reporting Initiative (GRI) G4 Guidelines jako základ našeho reportování a náš 2015 Corporate Citizenship Report je připraven v souladu s ním.

Otevřené pracovní pozice

Zde začněte své vyhledávání Napište pozici, dovednost, město a nebo klikněte na “Hledat”

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

Vstupte do naší Talent Connection, sledujte Kariérní blog, nebo se zaregistrujte pro získávání upozornění o nových pozicích pomocí Job Alerts.