Skip to main content Skip to Footer

KARIÉRA


Přeneste své já do práce

přehled

Zavázali jsme se zajistit inkluzivní prostředí pro naše lesbické, gay, bisexuální a transgenderové (LGBT) pracovníky na celém světě. Přijímání naší rozmanité kultury a inspirující spolupráce je ústřední pro způsob, jakým děláme věci v Accenture.

Náš přístup

Podívejte se na naše video o LGBT podpoře.

Naše závazky

Zasvětili jsme se ke zvyšování povědomí a vzdělávání našich lidí v Accenture o LGBT komunitě, zatímco současně podporujeme naše LGBT pracovníky na celém světě. Tento závazek zrcadlí naše ústřední hodnoty, které formují naši firemní kulturu, určují náš charakter a živí naši schopnost pomáhat našim klientům dosahovat vysoké výkonnosti.


Naše předpisy

Dodržujeme striktní nediskriminační a meritokratické vnitřní předpisy a poskytujeme jasnou a otevřenou komunikační cestu mezi zaměstnanci a vedením. Uznáváme, že jednotlivé země mohou mít vlastní zákony ve vztahu k LGBT komunitě, pracujeme na tom, abychom zajistili zamýšlený efekt našich globálních politik a praktik ve všech regionech, kde působíme.


Naše síť

Abychom zvýšili zapojení našich LGBT pracovníků v lokálních komunitách a regionech, sponzorujeme globální síť LGBT Network a nabízíme podpůrnou komunitu pro transgender pracovníky. Také provozujeme program LGBT Ally Program, kde pracovníci mimo LGBT komunitu působí jako katalyzátor pro začlenění a zvyšují povědomí o rovnoprávnosti pro LGBT pracovníky.

Podpora pracovníků

Společnost Accenture je hrdá na to, že je vedoucí korporací v podpoře svých LGBT pracovníků a širší LGBT komunity. Na globální bázi se soustředíme na následující oblasti:

Školení
s cílem zvyšovat povědomí a vzdělávat o LGBT komunitě.

Vnitřní pravidla
s cílem zajistit rovnoprávné zacházení s pracovníky bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo pohlavní identitu a její projevy, tam kde je dovoleno zákonem. Naše pravidla o nabírání, povyšování a udržování si pracovníků z nás dělají jednoho z nejvíce inkluzivních a progresivních zaměstnavatelů na světě pro LGBT osoby.

Odměňování
kdy se snažíme poskytovat totožné zaměstnanecké benefity jak párům opačného, tak stejného pohlaví, ve všech zemích, kde působíme a kde je to dovoleno zákonem. Navíc, ve Spojených státech nabízíme komplexní zdravotní benefity pro transgender pracovníky pracující v USA, včetně krytí pro hormonální terapii, konzultace psychického zdraví a operativní zákroky specifické pro transgender osoby.

Profesionální vývoj
s cílem usnadnit kariérní růst a podpořit networking a sdílení znalostí mezi našimi LGBT pracovníky.

LGBT sítě

Globální síť LGBT Network společnosti Accenture přivádí dohromady LGBT komunity a jejich spojence LGBT Allies za účelem networkingu, spolupráce a mentoringu – čímž tato síť představuje pulsující energii pro naši kulturu vysoké výkonnosti.

Naše lokální skupiny sítě LGBT Network pomáhají zvyšovat povědomí a působit preventivně proti diskriminaci na základě sexuální orientace, pohlavní identity nebo projevu této identity v rámci Accenture; identifikují, jak naše vnitřní předpisy mohou ovlivňovat páry stejného pohlaví na celém světě; jsou motorem pro programy diverzity a k nim vázané akce; spolupracují s dalšími lokálními LGBT organizacemi a skupinami.

Síť LGBT Network je otevřena všem pracovníkům. V posledním roce se přidaly tisíce pracovníků Accenture do této sítě nebo do spřátelené LGBT Allies. Vzali tak na sebe část odpovědnosti za vytváření inkluzivního a rovnoprávného pracovního prostředí pro LGBT pracovníky.


Neodmyslitelný příspěvek sítě LGBT Network společnosti Accenture pomáhá zajistit:

Najít pracovní pozici

Zde začněte své vyhledávání Uveďte název pozice, úroveň pracovních zkušeností nebo město

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

Vstupte do naší Talent Connection, sledujte Kariérní blog, nebo se zaregistrujte pro získávání upozornění o nových pozicích pomocí Job Alerts.